GMP supermarket

เมื่อประมาณต้นเดือนพฤษศจิกายนปีที่แล้ว 2012 เรามีโอกาสได้กลับไปที่ย่างกุ้งอีกครั้ง เนื่องจากเรามีนัดหมายเพื่อไปพูดคุยเกี่ยวกับโครงการใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นอีกหลายๆโครงการในอนาคตอันใกล้นี้ ก่อนขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพในเย็นวันเดียวกันนั้น ผมเหลือบดูเวลาแล้วเรายังพอมีเวลาเหลืออยู่บ้าง จึงถือโอกาสขอแวะกลับไปเยี่ยมชมงานออกแบบของเราอีกแห่งหนึ่งในย่างกุ้ง เป็นห้างสรรพสินค้าอีกโครงการซึ่งนับเป็นแห่งที่สองของเราที่ออกแบบและเพึ่งจะก่อสร้างเสร็จและเปิดให้บริการแล้วเมื่อไม่นานมานี้

“เตง จยี เซ” [ Thein Gyi Zay] เป็นอีกย่านธุรกิจหนึ่งในย่างกุ้งที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งร้านค้าขายส่ง Supermarket แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การค้า อยู่ชั้นล่างสุดเนื่องจาก Department Store แห่งนี้ได้ใช้อาคารเก่า(มาก)มาขัดสีฉวีวรรณใหม่เพื่อให้ใช้งาน ถ้านึกภาพไม่ออกว่าอาคารที่ว่าเก่าและโทรมมากขนาดไหนลองคลิก Theingyi zay building  เพื่อย้อนกลับไปดูเมื่อครั้งแรกที่เราเข้ามาสำรวจพื้นที่ก่อนที่จะออกแบบเมื่อประมาณ 2 ปีก่อน

ปัญหาของที่นี้อีกอย่างคือระดับความสูง Floor to Floor ของอาคารที่ค่อนข้างเตี้ย โดยเฉพาะพื้นที่ในส่วนของ supermarket ครึ่งหนึ่งนั้นอยู่ในตำแหน่งใต้ ramp ทางขึ้นอาคารจอดรถด้านหลัง ซึ่งทำให้มีผลกับการออกแบบงานระบบ M&E เต็มๆ

นอกจากการจัด layout ตำแหน่งของสินค้าแล้ว เราได้พยายามแก้ปัญหาเรื่องงานระบบต่างๆที่ดูรกตาและไม่ค่อยจะเรียบร้อยเนื่องจากปัจจัยประกอบอาคารหลายๆอย่าง โดยเฉพาะในส่วนเหนือฝ้าเพดานขึ้นไป ด้วยการตกแต่งแนวโคมไฟสีส้มสด และรูปทรงที่ดูมี movement เพื่อให้ดูน่าสนใจตัดกับสีดำของท้องพื้นและงานระบบเพื่อให้ขับเคลื่อนเด่นชัดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อดึงดูดให้ผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นหันเห ความสนใจออกไปจนลืมเรื่องความไม่น่าอภิรมณ์เรื่องงานระบบต่างๆออกไปเลย

Location: Yangon, Myanmar | Area: 400 Sq.m. | Completion: July 2012